Notaris VERGUTS, Standplaats te SINT-NIKLAAS

 

Notaris VERGUTS

Standplaats te SINT-NIKLAAS

28

Wat kost erven?

Wanneer u erft moet u erfenisrechten betalen. Als echtgenoot, (klein)kind of ouder geniet u van de laagste tarieven. Voor andere familieleden of vreemden geldt een hoger tarief. Ook de langstlevende partner en stiefkinderen kunnen eventueel genieten van een voordelig tarief.

De regel is : hoe groter de erfenis, hoe hoger de tarieven. Erfenisrechten verschillen volgens het Gewest waarin de overledene zijn fiscaal domicilie had.
Ook bepalingen in een huwelijkscontract kunnen de hoogte van de erfbelastingen beïnvloeden.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .